Disaster Recovery – Mycket snabbare återkomst:

Vi återskapar kundernas IT -miljö i molnet om katastrofen inträffar

Vi är 100% tekniska och 100% mänskliga. Det är därför du alltid kan få hjälp av vårt support dygnet runt.

Ring 5350 2020.

24/7 support

15 minuter

Det är så snabbt dina kunder kan komma tillbaka i affärer

2. a timme / 2 dagar

Så ofta sparar vi en ögonblicksbild av dina kunders data

30 dagar

Så länge vi lagrar data på en sekundär plats

99,95 % drifttid

Sådan hög drifttid garanteras i vårt datacenter

Disaster-recovery är mer än säkerhetskopiering

Om du eller dina kunder drabbas av kraschar, hackarattacker eller något helt annat kan det vara nödvändigt att återställa din tekniska infrastruktur. Och här räcker det sällan med en säkerhetskopia.

Vi tar fullständig säkerhetskopia av all data i datacenteret en gång om dagen. Vi lagrar data på en sekundär plats i 30 dagar, så vi har alltid möjlighet att rulla tillbaka hela eller delar av kundens plattform.

Vår Disaster-recovery ger dig:

  • Avancerad replikering av IT -miljö
  • Snabbare återhämtning
  • Möjligheten att omedelbart köra VM utanför platsen
  • Högsta möjliga drifttid
  • Säker lagring i danska datacenter

Skillnaden mellan säkerhetskopiering och disaster recovery

Disaster recovery skyddar mot bland annat cyberattacker, systemkrascher, stöld, förlorad data och naturkatastrofer.

Vad är backup?

Säkerhetskopior är kopior av företagsdata. Du kan behöva en säkerhetskopia om någon tar bort filer eller e -postmeddelanden, eller om det finns system- och programvarufel. 

På det sättet kan du återställa data om företaget utsätts för incidenter som cyberbrott, mänskliga fel eller tekniska utmaningar.

Med en säkerhetskopia kan du återställa filer; men inte funktionalitet. Därför är du inte skyddad mot större nätverkskrascher, som stoppar det mesta arbetet tills felet är rättat.

Vad är disaster recovery?

Du behöver disaster recovery om företaget utsätts för de värsta tänkbara sakerna, till exempel IT -kraschar, naturkatastrofer eller ransomware-attacker. 

Disaster recovery ger inte bara åtkomst till en molnkopia av data, utan även till applikationer och infrastruktur.

Detta görs ofta genom att företaget byter till en redundant uppsättning virtuella servrar tills det primära datacenteret och nätverket återupprättas. På så sätt kan företaget fortsätta arbetet även om den normala infrastrukturen är ur funktion.

Disaster recovery,  RTO och RPO

I den ideala världen kommer din data och infrastruktur att återskapas enkelt och snabbt. Men det här är den verkliga världen.

Även om det är möjligt att köra system med non-stop datareplikering och omedelbar failover, är det en extremt resurskrävande installation som bara de första kunderna är villiga att betala för. Vissa applikationer tål att vara nere i flera dagar utan konsekvenser, medan andra skapar omedelbara arbetsavbrott, arga kunder eller förlorade intäkter.

Därför är det nödvändigt att titta på budget, resurser och prioritering av applikationer och data. Normalt beräknas detta i Recovery Time Objective (RTO) och Recovery Point Objective (RPO). Dessa är relaterade, men tjänar också var och en sitt syfte.

Vad är RTO?

Recovery Time Objective (RTO) handlar om hur länge en applikation kan vara nere utan att skada kundens verksamhet.

Det vill säga hur snabbt ska systemet återskapas?

... och vad är RPO?

Recovery Point Objective (RPO) handlar om hur mycket data företaget har råd att förlora innan det skadar företaget.

HHär är frågan: hur gammal är den senaste säkerhetskopian?

Cloud Factory har en standard RPO på 2 timmar.

Det betyder att vi tar en ögonblicksbild av dina kunders data varannan timme.

Vi tester din säkerhetskopia

Vår disaster recovery som tjänst säkerställer att ditt företags dagliga säkerhetskopiering kan användas för att återställa både enskilda filer och det övergripande systemet. 

E-bok om Infrastructure as a Service: Azure eller Cloud Factory?

Ta reda på huruvida globala Microsoft Azure eller nordiska Cloud Factory är rätt IaaS-lösning för dig och dina kunder.

Vad vill du nu?

Cloud hosting 

Läs mer om fördelarna med cloud-hosting med en dansk distributör.

Partnerfördelar

Få 6 goda skäl att bli partner med och se vad du kan få.

Microsoft CSP

Se möjligheter att sälja Microsoft molnlösningar från vår plattform.