Nätverk och brandvägg

Vi har flexibla lösningar, oavsett vad du och dina kunder föredrar. Se möjligheterna.

Delad, virtuell eller fysisk brandvägg? MPLS eller SDN?

Det kan finnas olika krav på brandvägg, nätverk och säkerhet när du behöver ansluta till vårt datacenter. Oavsett vad du och dina kunder vill ha har du flera val på Cloud Factory.

Ta en titt nedan, eller kontakta oss om du behöver våra råd.

5 sätt att ansluta till vårt datacenter

1. Fortigate Firewall Cluster

Virtuell domän (VDOM) med SSL-VPN och 10 Gbit-länk. Lätt att hantera och möjlighet för flera kunder per VDOM.

2. Kundens virtuella brandvägg

Cloud Factory erbjuder en liten server för en virtuell brandvägg efter återförsäljarens eller slutkundens val. Här är kunden ansvarig för licenser och service.

3. Kundens fysiska brandvägg

För större företagslösningar erbjuder Cloud Factory att återförsäljaren eller slutkunden kan installera en fysisk brandvägg på vår plats.

4. MPLS - Multiprotokolletikettbyte

För att få lägre latens kan kunden installera en direkt MPLS-åtkomst på vår plats via en internetleverantör (ISP).

5. Microsoft Software-Defined Network (SDN)

Ett sista alternativ är SDN, som är baserat på Azure-teknik.

Katastrofåterställning säkrar kundernas IT-miljö

Vårt datacenter skyddas också med katastrofåterställning (DRaaS). På så sätt kan vi snabbt återskapa kundernas IT -miljö i molnet om katastrofen inträffar.

Vi tar fullständig säkerhetskopia av all data i datacenteret varannan timme. Vi lagrar data på en sekundär plats i 30 dagar, så vi har alltid möjlighet att rulla tillbaka hela eller delar av kundens plattform.

Få fördelarna med Cloud-hosting på dansk mark

Du kan också tillhandahålla infrastruktur och molntjänster via vårt danska datacenter med inbyggd katastrofåterställning och support dygnet runt.

Innan du rusar vidare måste du se alla fördelar med att ha din infrastruktur på Cloud Factory: Fast pris. Support dygnet runt. Danskt pass. Och ett hav av tekniska läckerheter.

E-bok om Infrastructure as a Service: Azure eller Cloud Factory?

Ta reda på huruvida globala Microsoft Azure eller nordiska Cloud Factory är rätt IaaS-lösning för dig och dina kunder.

Frågor om nätverk och brandvägg?

Vi är SÅ redo om du vill nörda datacenter, nätverk och brandvägg på modersmål.