Disaster Recovery – Mye raskere comeback:

Vi gjenskaper kundenes it-miljø i skyen, hvis katastrofen inntreffer

Vi er 100% tech og 100 % human. Derfor kan du alltid få hjelp av vår support, døgnet rundt.

Ring til +45 5350 2020.

24/7 support

15 minutter

Så raskt kan kundene dine være tilbake i drift

2. time / 2 dage

Så ofte lagrer vi et snapshot av dine kunders data

30 dager

Så lenge lagrer vi data på en sekundær lokasjon

99,95 % oppetid

Så høy oppetid er du garantert i vårt datasenter

Disaster Recovery er mer enn backup

Blir du eller dine kunder rammet av sammenbrudd, hackerangrep eller noe helt tredje, kan det bli nødvendig å gjenskape deres teknologiske infrastruktur. Og her er en backup alt for sjelden.

Vi tar full backup av alle data på datasenteret én gang i døgnet. Dataen lagrer vi på en sekundær lokasjon i 30 dager, så vi alltid har mulighet for å hente hele, eller deler av kundenes plattform tilbake.

Vår disaster recovery gir deg:

  • Avansert replikasjon av it-miljøet
  • Raskere gjenskaping
  • Evnen til å øyeblikkelig kjøre VM’er off-site
  • Høyest mulige oppetid
  • Sikker oppbevaring i nordisk datasenter

Forskjellen på backup og disaster recovery

Disaster recovery beskytter blant annet mot cyberangrep, systembrudd, tyveri, mistede data og naturkatastrofer.

Hva er backup?

Backup er kopier av virksomhetens data. Du kan få bruk for en backup hvis noen sletter filer eller mailer, eller ved feil i systemer og software.

På den måten kan du gjenopprette data, hvis virksomheten blir utsatt for hendelser som f.eks cyberkriminalitet, menneskelige feil, eller tekniske utfordringer.

Med en backup kan du gjenskape filer; men ikke funksjonalitet. Derfor er du ikke sikret mot større brudd på nettverket, som stopper det meste av arbeid, til feilen er rettet.

Hva er disaster recovery?

Du har bruk for disaster recovery, hvis virksomheten blir utsatt for de verst tenkelige ting, f.eks it-brudd, naturkatastrofer eller ransomware-angrep.

Disaster recovery gir ikke bare tilgang til en cloud-kopi av dataen, men også til applikasjoner og infrastruktur.

Dette foregår ofte ved at virksomheten skifter over til et redundant sett virtuelle servere, inntil det primære datasenteret og nettverket er gjenetablert. På den måten kan virksomheten fortsette arbeidet, selv om den normale infrastrukturen er ute av drift.

Disaster recovery, RTO og RPO

I den ideelle verden blir dine data og infrastruktur lett og raskt gjenskapt. Men dette er den virkelige verden.

Selv om det er mulig å kjøre systemer med nonstop datareplikasjon og øyeblikkelig failover, er det et ytterst ressurskrevende setup, som kun de færreste kunder er villige til å betale for. Noen applikasjoner kan tåle å være nede i dagesvis uten konsekvenser, mens andre skaper øyeblikkelig arbeidsstopp, sinte kunder eller tapt omsetning.

Derfor er det nødvendig å se på budsjettet, ressursene og prioriteringen av applikasjoner og data. Typisk gjøres dette i Recovery Time Objective (RTO) og Recovery Point Objective (RPO). Disse er relatert, men har også hvert sitt formål.

Hva er RTO?

Recovery Time Objective (RTO) handler om, hvor lang tid en applikasjon kan være nede uten å skade kundens virksomhet.

Det vil si, hvor raskt skal systemet være gjenopprettet?

... og hva er RPO?

Recovery Point Objective (RPO) handler om, hvor mye data, virksomheten kan tåle å miste før det skader virksomheten.

Her er spørsmålet: hvor gammel er siste backup?

Cloud Factory har en standard RPO på 2 timer.

Det betyr, at vi tar et snapshot av dine kunders data hver 2. time.

Vi tester din backup

Vår Disaster Recovery as a Service sikrer, at din virksomhets daglige backup kan brukes til gjenopprettelse av både enkelte filer og det samlede systemet.

E-bok om Infrastruktur som en tjeneste: Azure eller Cloud Factory?

Finn ut om global Microsoft Azure eller lokal Cloud Factory er den rette IaaS-løsningen for deg og kundene dine.

Hva vil du nå?

Cloud hosting 

Les mer om fordelene ved cloud-hosting hos en nordisk distributør.

Partnerfordeler

Få 6 gode grunner til å bli partner hos oss og se hva du kan få.

Microsoft CSP

Se muligheter for å selge Microsofts cloud-løsninger fra vår plattform.