Toolpack Solutions

We’ve got their back!

Vi talade med Allan Bjørngaard, CCO på Toolpack.

Här kan du läsa mer om fördelarna och skälen till att välja Cloud Factory som distributör.

Varför valde du Cloud Factory?

- Vi behövde djupare teknisk kompetens om Microsoft-tjänster, som vi har enkel tillgång till genom Cloud Factory. Förutom teknisk kapacitet letade vi efter en distributör som matchade vårt arbetssätt. Vi känner definitivt fördelarna med ett jämlikt partnerskap och samarbete.

 

Andra skäl?

- Det finns andra stora internationella distributörer. Men vi tycker att det är viktigt att samarbeta med en dansk distributör som Cloud Factory, som försöker göra skillnad för sina partners och deras kunder i det här landet. Detta är mycket viktigt för oss när vi väljer partner.

 

Vad får du ut av Cloud Factorys partnerportal?

- Det är enkelt att skapa kunder och tilldela licenser i partnerportalen. Cloud Factory har också utvecklat minelicenser.dk, där kunderna kan hantera sina egna licenser om de vill. Detta gör det snabbt att få in nya kunder på Microsoft-plattformen.

 

Har du något annat att säga om partnerportalen?

- Det är tydligt för oss att Cloud Factory satsar på att utveckla sin partnerportal. Samtidigt är de lyhörda så att vi kan ge vår feedback och påverka utvecklingen. Vi får input från våra kunder, som vi tar med oss och känner att vi är delaktiga i vad som händer.

Är det lätt att få hjälp?

- Jag tycker att Cloud Factory är till stor hjälp för oss i vardagen. Vi drar verkligen nytta av den dagliga dialogen och den enkla tillgången till deras personal i alla frågor. När vi har kundfrågor, supportproblem eller andra saker som vi vill ha hjälp med har vi ett direktnummer. Närhet och direktkontakt är viktiga parametrar för oss.

 

Har du några exempel?

- Ja, vi har ett par gånger ställts inför en teknisk utmaning som det var viktigt att lösa omedelbart. Då kallade jag på Jakob och sade: "Vi har ett SOS". En halvtimme senare var de redo med ett team som arbetade tills utmaningen var löst. Det är den sortens saker som gör att man vill arbeta med Cloud Factory - att veta att vi finns där för varandra när det uppstår problem. Det är kraftfullt.

 

Får du ut något annat av samarbetet?

- Förutom den tekniska supporten och plattformen får vi också kommersiellt stöd från Cloud Factory när det gäller försäljning och marknadsföring, där vi arbetar tillsammans för att utveckla kampanjer och erbjudanden som skapar värde. Vi känner att vi har en partner där vi spelar bättre mot varandra.

 

Vart pekar pilen för Toolpack?

- Framtiden ser spännande ut. Vi har många nya kunder och vi utvecklar vår verksamhet, som till stor del bygger på Microsoft-tjänster. Vi har varit återförsäljare av Microsoft i några år nu, och det är ett av de områden där vi ser att det sker mest förändringar i branschen. Jag tror att en av orsakerna till detta är att vi lyckas koppla tekniken till affärsnyttan.

Fakta

  • Toolpack Solutions är baserat i Köpenhamn
  • 15 anställda vid senaste räkningen
  • Specialister på Power BI, Teams och Microsoft 365
  • Över 3 000 företag är kunder

Vill du höra om fördelarna som partner?

Bästa IT-partner. Få en ny offert på din installation. Vem vet om du kunde ha det billigare, bättre eller roligare hos oss?